Array

NH-NL = -

. , 52 . " " .

. , , , NH-NL . , , NH-NL . , NH-NL .